Bezpečnostní zásady při montáži zahradních krbů

  • Všechny zahradní krby jsou určeny pro instalaci pouze do venkovních prostor, nikoliv do uzavřených prostorů.
  • Krb není možné zaústit do komína.
  • Zahradní krb musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (viz. příloha č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“), tak aby nemohlo dojít k následnému požáru.
  • Krb vždy stavějte na vodorovnou plochu, aby se zabránilo případnému pádu.
Našli jste chybu?